Kamov Ka-32 – maketa 30 kg

Precizní turbínová maketa Kamov KA-32